Iklan oleh Nuffnang. Klik untuk maklumat lanjut

Profil Guru

Nama:Isa bin Reff                                                                    Nama:Ului Anyi
Jawatan / Gred:Guru Besar / DGA 34                                      Jawatan/Gred: Pen. Kanan 1 / DG41 (KUP)
No. Fail Peribadi  :S.18787No.                                               Fail Peribadi  :S.14494
No. Kad Pengenalan  :650222-13-5651 / K. 0071261           No. KP  :570125-13-5369/ K. 685531
Tarikh Lantikan :01 Mac 1988                                                Tarikh Lantikan :07 Januari 1980
Tarikh Pengesahan  :05 Mac 1989                                          Tarikh Pengesahan  :01 Januari 1984
Akdemik Tertinggi  :SPM                                                        Akdemik Tertinggi  :STPM
Ikhtisas Tertinggi  :Sijil Perguruan                                             Ikhtisas Tertinggi  :Sijil Perguruan


Nama:Harry ak. Galang
Jawatan:Penolong Kanan HEM / DGA 32 (HAKIKI)
No. Fail Peribadi  :S. 23885
No. Kad Pengenalan  :661231-13 -5585 / K.0178357
Tarikh Lantikan :01 Januari 1992
Tarikh Pengesahan  :02 Februari 1995
Akdemik Tertinggi  :STPM
Ikhtisas Tertinggi  :Sijil Perguruan